جلسات شورا

روزهای برگزاری جلسات شورای شهر:

شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 16 عصر در محل دفتر شورای اسلامی شهر


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0