واحد عمران

 

آقای زجاجی : مسئول عمران

آقای مهدی عمان = متصدی عمران

 

 

شرح وظایف:

 • عمران و آبادانی شهر با توجه به طرح هادی و تفضیلی شهر
 • بازگشایی و تعریض خیابانها (شارع عام )
 • عقد قرار داد با پیمانکاران ذیصلاح زیر نظر حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری بهار
 • جدول گذاری رفیوژ های خیابانهای اصلی
 • پیاده رو سازی
 • زیر سازی و آسفالت خیابانهای اصلی
 • شن ریزی و زیرسازی و آسفالت کوچه و معابر شهر بر اساس در خواست مردمی و خودیاری اهالی
 • هدایت آبهای سطحی
 • روکش آسفالت خیابانهای دارای قدمت بالا که نیاز به ترمیم دارند
 • زیر سازی و آسفالت نوارها ی حفاری پس از اتمام عملیات شرکتهای حفار از قبیل آب و برق و گاز و تلفن
 •  نظارت بر اجرای عملیات عمرانی بطور کلی

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0