حراست

آقای سید محمد مهرزاد = مسئول حراست

شرح وظایف:

- برنامه ريزي و اداره و نظارت بر انجام امور حراستي شهرداري و موسسات تابعه

- بررسي و اعلام نظر نسبت به استقرار سيستم مناسب جهت حراست و نگهداري از پرسنل و مدارك و اسناد محرمانه

- تدوين آيين نامه ها و دستورالعملهاي حفاظتي و حراستي جهت حفظ و نگهداري اسناد طبقه بندي شده و نظارت در حسن اجراي آيين نامه هاي مذكور

- اقدام به جمع آوري هرگونه اطلاعات محرمانه مورد نياز جهت سازمانها و مقامات ذيصلاحيت

- حفاظت از اطلاعات و اسناد بمنظور جلوگيري از هرگونه تهديد و خطرات احتمالي

- اظهار نظر در خصوص صلاحيت افراد جهت احراز مشاغل حساس با هماهنگي واحدهاي ذيربط

- ارائه مشاوره امنيتي واطلاعاتي لازم به شهردار

- فراهم ساختن موجبات آموزشي كاركناي شهرداري در زمينه برنامه هاي حراستي و نگهداري اسناد طبقه بندي شده

- صدور كارت شناسائي براي كاركنان شهرداري در چهارچوب ضوابط ذيربط

- انجام امور تحريرات و بايگاني اسناد طبقه بندي شده و محرمانه با توجه به مقررات مربوطه

- ارزيابي منظم امور و انعكاس فعاليتهاي انجام شده و مشكلات واحد به شهرداري

- انجام ساير اموري كه در چهارچوب وظايف محول مي گردد.


ارسال گزارش، شکایت و یا پیشنهاد
حراست شهرداری آماده دریافت پیشنهادات، گزارش و شکایات شما می باشد.

لطفا توضيحات مورد نظر خود را وارد کنيد:
متن پيام
چگونه با شما ارتباط برقرار کنيم:
ايميل شما:
نام شما (انتخابي)
تلفن:
فاکس/نمابر:
تصویر امنیتی
  ارسال  پاک 

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0