واحد خدمات شهری و فضای سبز

آقای علی خوشرخ = مسئول  فضای سبز

آقای ناصر بهرامی = مسئول خدمات شهری و آتش نشانی

 

 

شرح وظایف:

  • نظارت برکار کارگران خدمات شهری .
  • رسیدگی به امورات فضای سبز ،ایجاد و نگهداری فضای سبز شهر و کنترل کارباغبانان و کارگران فضای سبز
  • رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظارت معابر و جمع آوری لجن ، زباله ، نخاله و لایروبی و نگهداری و پاکسازی آنها و
  • مسیلهای واقع در محدوده منطقه و اجرای برنامه های زیباسازی در چارچوب طرحهای مصوب
  • جلوگیری از کار اماکن مزاحم و برخلاف بهداشت برابر مصوبات کمیسیون تشخیص مزاحمت
  • حفظ و نگهداری فضای سبز موجود در منطقه شامل میادین ، رفوژها ، پارکهای محلی یا اشجار یامعابر
  • شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق با توجه به تقسیم کار از طرف مافوق
  • استفاده از وسایل و تجهیزات استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق
  • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0