واحد نوسازی و درآمد

آقای سید علی مسیبی جاوید  = مسئول نوسازی و درآمد

 

شرح وظائف واحد نوسازی و درآمد

 

واحد درآمد

1)        مطالعه و بررسی به منظور پیشنهاد منابع جدید و بازنگری منابع درآمد با همکاری امور مالی   .

2)        صدور دستورالعملهای لازم به منظور ایجاد تعرفه های مصوب عوارض و ارائه روشهای  تازه برای گردش امور وصول عوارض جاری شهروندان .

3)         اتخاذ تدابیر لازم بمنظور استیفای حقوق شهرداری .

4)         بحیطه  وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان . 

5)         بررسی و پیگیری لازم در خصوص مشکلات و معضلات درآمدهاي شهرداری   .

6)         وصول درآمدها و ثبت اقلام درآمدي در دفاتر مالي شهرداري .

7)         وصول تمام درآمد واحدهای مختلف شهرداری .

8)        جمع آوري اطلاعات دقيق از طلب هاي شهرداري ، ادارات ، ارگان ها ، پيمانكاران ، اشخاص حقيقي و حقوقي ( مسكن ، ساخت و سازها ، كسبه ) جرايم كميسيون 100 ، ماده 77 و ....

9)        جمع آوري اطلاعات مريوط به پيش بيني هر درآمد و ميزان وصولي آن .

10)    شناسايي بدهي ادارات و ارگانها .

11)    بررسي صدور مجوزهاي شهرداري ( پروانه ساختماني و ...) و امتيازهاي شهرداري.

12)    شناسايي درآمد هاي معوقه شهرداری .

13)    برنامه ريزي به منظور مطالعه و پيشنهاد منابع جديد و بازنگري منابع درآمدي .

14)    اقدام لازم به منظور تهيه دفترچه عوارض محلي .

15)    برنامه ريزي و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب درآمد و عوارض شهرداري .

16)    نظارت برجذب وصول عوارض و درآمد هاي وصولي و اتخاذ تدابير لازم براي جذب و وصول كامل و به موقع آن ها .

17)    نظارت بر عملكرد كميسيون هاي مرتبط با شهرداري براي جذب عوارض و درآمد هاي مرتبط .

18)    ارائه راهكارهاي اجرايي و كاربردي در خصوص وصول هر يك از كدهاي  درآمدي . 

19)    شركت فعال در جلسات و كميسيونهايي كه شهرداري تعيين مي كند .

20)    تنظيم و ارائه گزارش از فعاليتها و مشكلات اداره مربوطه به مديريت .

21)    انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که در حدود وظایف ارجاع میگردد .

22)    تقسیط و دریافت چک جهت کلیه عوارضات.

23)    اخذ چکهای ضمانتی جهت صورتجلسات توافقی فی مابین مودی و شهرداری و ثبت در دفاتر اسناد دریافتنی.

24)    ارسال چکهای دریافتی به بانک و پیگیری در وصول آن.

25)    پیگیری چکهای برگشتی و اقدام در وصول آن.

26)    صدورفیش های درآمدی  کلیه عوارضات دوایر مختلف شهرداری اصناف ،ساختمانی،تاکسیرانی،فضای سبز،خدمات شهر،نوسازی،عمران، شرکت در مزایده و مناقصه.

27)    ثبت کلیه چکهای دریافتی در سیستم نرم افزار و صدور گزارشات مربوطه و همزمان ثبت در دفاتر اسناد دریافتنی .

28)    محاسبه و صدور مفاصاحساب عوارض 

29)     پيگيري  وصول مطالبات شهرداري.

30)    تفكيك سندهاي حسابداري به كد درآمدي بودجه و ثبت در دفتر درآمد به صورت ماهانه


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0