شهردار
 

   مهندس سید رضا موسوی

 

   ⭕️شهردار ازندريان (شهرستان ملاير) به مدت چهار سال ( از ١٣٩٦ تا كنون )  
⭕️شهردار فيروزان (شهرستان نهاوند) به مدت چهار سال ( از سال ١٣٩٢ لغايت ١٣٩٦)  
⭕️مسئول حراست سازمان همياري شهرداريهاي استان همدان ( ١٣٩١ تا ١٣٩٢) 
⭕️كارشناس واحد فني و مهندسي سازمان همياري شهرداريهاي استان همدان 
⭕️مدرك تحصيلي دوره كارشناسي : مهندسي شهرسازي 
⭕️مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد : برنامه ريزي شهري 
⭕️سابقه تدريس در مقطع كارشناسي رشته شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان از ١٣٩١ تا كنون 
⭕️سابقه تدريس در مقطع كارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي گردشگري دانشگاه آزاد همدان از ١٣٩٤ تا ١٣٩٧ 
⭕️دارنده پروانه طراحي و نظارت پايه ٢ رشته شهرسازي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان 
⭕️پذيرفته شده كارشناس رسمي دادگستري در رشته برنامه ريزي شهري  
⭕️داراي مدرك رسمي تدريس GIS سيستم اطلاعات جغرافيايي 
⭕️مدرس آموزشگاه هاي آزاد سازمان فني و حرفه اي شهرستان همدان در رشته GIS 
⭕️داراي مدرك رسمي دوره تخصصي بازسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده شهري


 

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0